LASTENSUOJELUN KANSALAISALOITE JA PERHEIDEN EDUNVALVONTA 


https://www.facebook.com/groups/1513586232064319/
https://www.facebook.com/groups/1513586232064319/

Yhdistyksen tarkoituksena on saada aikaan muutos lasten huostaanotossa mm. lastensuojeluilmoitusten tehtailun hallinta,  huostaanottoihin täsmälliset läpinäkyvät kriteerit, Lastensuojelulain tunnustaminen ja noudattaminen kenttätasolla, kansalaisten yhdenvertaisuus lain edessä, samat oikeuskäytännöt muiden kansalaisten kanssa. Tarkoituksena on, että huostaanottojen käsittely siirrettäisiin käräjäoikeuksille, jotta tasavertaisuus toteutuisi. Keinoina on mm. kansalaisaloite eduskunnalle ja eri tahoihin vaikuttaminen. 


UUSIMMAT JULKAISUMME